عاشــق نیســـتم، ولـی عشــاق رو دوست دارم !


به نام خداوندی که رفته رفته کــو..مان نگذارد خوب است و جای شکـر دارد !

 

من همیشه تو شــروع کردن مشکل دارم، اینی اَم که الان دارید میبینید؛ 2 ساله تصمیم داشتم وبلاگ بزنم اما گلاب به انتهای روحتان ریـــــــدم !

 

خلاصــه بعد از مشورتهای با خودم تصمیم گرفتم بــرینم، وبلاگو میگم. خیلی دلم میخــواس همین دم و دوله کار یه آهنگ مهمونتون کنم اما نمیکنم تا بـــعد

 

از همین تریــبون، لحظـه شروع به کاره اینجا رو به همه مـِـن جمله خونوادۀ عزیزم که منو به تخم خودشونم نمیگیرن تبــریک میگم !